Výběrové řízení- Město Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon:
Sociálně-právní ochrany nezl. dětí, sociálního poradenství rodičům s dětmi a mladistvým, terénní sociální práce. Dále plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů.
Činnosti jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., pod kódy 2.08.02 Sociální pracovník pro agendu SPOD.

Výběrové řízení - Město Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici technicko-administrativního pracovníka odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Brod. Agenda zahrnuje zejména výkon administrativních činností při vkládání dat do počítačového programu, kompletování spisů pro archivaci. Činnosti jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., pod kódem 2.10.01.

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečných odpadů

Tuchoraz

PONDĚLÍ  29.5.2023

10:00 – 11:00hod

 

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu : PARKOVIŠTĚ NAPROTI VÁZE FIRMY JF TAKO

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdávat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa!!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvést!!!

Sběr velkoobjemného odpadu

Obec Tuchoraz

Sběr OBJEMNÉHO ODPADU

 

PÁTEK   19. května 2023 od 16:00 do 18:00

SOBOTA 20. května 2023 od 10:00 do 12:00

 

Objemné odpady lze odevzdat pouze obsluze kontejneru, na parkovišti naproti bývalé váze .

Uložení odpadu mimo kontejner bude považováno za černou skládku.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

Dočasná ochrana: Prodloužení

Kdo má na prodloužení nárok?

Všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022.

1)Online platforma na registraci bude spuštěna 30. ledna 2023.

   Online registrace bude otevřena do 31. března 2023.

2)Osobní návštěva pracoviště

Více na prod.frs.gov.cz

více naleznete v přílohách

 

 

Výsledky TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Výsledky Tříkrálové sbírky - po obcích  viz. příloha

 V letošním roce se vybralo rekordních 262 264 Kč.

Další tabulky můžete nalézt na stránkách farnosti - je možné na ně odkázat.

www.farnostbrod.cz

VÝSTRAHA ČHMÚ SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Meteorologická situace: Tlaková níže nad centrálním Středomořím se bude zvolna vyplňovat a od severu k nám bude zasahovat hřeben vysokého tlaku vzduchu.

MDŽ

Dětské maškarní

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS