Upozornění

UPOZORNĚNÍ

Obec Tuchoraz umožnila dle obecně návazné vyhlášky našim občanům ukládat suť ve Sběrném dvoře v Českém Brod – Liblicích. Uložení suti je však zpoplatněno částkou 4,- Kč/ kg  bez DPH dle platného ceníku. O  zpoplatnění byli občané informování v posledním čísle občasníku v roce 2023. Částka  bude ukládajícím vypočtena a přefakturována  dle množství uložené suti.