Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.11.23 - 02.12.23 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU- Opazření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
15.11.23 - 30.11.23 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2024 Obec Tuchoraz
10.11.23 - 25.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ - VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Městský úřad Říčany
27.10.23 - 12.11.23 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
25.10.23 - 12.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích Krajský úřad Středočeského kraje
25.09.23 - 10.10.23 Záměr obce prodat nemovitý majetek Obec Tuchoraz
12.09.23 - 28.09.23 Rozhodnutí Městský úřad Český Brod
10.08.23 - 26.08.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Český Brod
13.06.23 - 12.07.23 Veřejná vyhláška Městský úřad v Říčanech
27.04.23 - 30.05.23 Porovnání všech položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
27.04.23 - 30.05.23 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce 1 SčV
24.04.23 - 25.05.23 Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Středočeský kraj
05.04.23 - 21.04.23 ROZHODNNUTÍ -OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ UZAAVÍRKOU Město Český Brod
22.03.23 - 12.04.23 Výjímka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená (Tyto alba), výzkum - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje
27.02.23 - 23.05.23 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2023 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
27.02.23 - 31.03.23 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
27.02.23 - 29.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad v Říčanech
27.02.23 - 14.03.23 Žádost o povolení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sova pálená, výzkum- oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje
28.01.23 - 12.02.23 Výsledky II. kolo VOLBA PREZIDENTA ČR Obec Tuchoraz
18.01.23 - 29.01.23 Informace o telefonním čísle pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 Obec Tuchoraz

Stránky