Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
12.09.22 - 27.09.22 Oznámení o zrušení zasedání zastupitelstva, které se mělo konat dne 14. 9. 2022 Obec Tuchoraz
05.09.22 - 26.09.22 Volby - Oznámení o době a místě konání voleb Obec Tuchoraz
02.09.22 - 25.09.22 Volby - Informace o vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů v rámci volební kampaně související s volbami do Zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
25.08.22 - 25.09.22 Volby- Svolání prvního zasedání okrskové volební komise Obec Tuchoraz
17.08.22 - 25.08.22 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tuchoraz Obec Tuchoraz
05.08.22 - 08.09.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
20.07.22 - 05.08.22 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - ukončení dočasného omezení vstupu do lesa Městský úřad Český Brod
01.07.22 - 31.07.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy o dočasném omezení vstupu do lesa Městský úřad Český Brod
29.06.22 - 15.09.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - prodloužení období Městský úřad Český Brod
29.06.22 - 15.07.22 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy Krajský úřad Středočeského kraje
01.06.22 - 13.06.22 Oznámení o nalezené věci Obec Tuchoraz
27.05.22 - 30.06.22 Veřejná vyhláška - Dočasné omezení užívání pitné vody Městský úřad Český Brod
20.05.22 - 15.06.22 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
02.05.22 - 03.06.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Krajský úřad Středočeského kraje
28.04.22 - 30.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce 1.SčV
25.04.22 - 28.05.22 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce Obec Tuchoraz
25.04.22 - 27.05.22 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitostí Finanční úřad pro Středočeský kraj
14.04.22 - 29.04.22 Nařízení Státní veterinární správy, ukončení mimořádných veterinárních opatření Státní veterinární správa
12.04.22 - 31.05.22 OZNÁMENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Veřejné projednání návrhu ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁTKOV Městský úřad Český Brod
08.04.22 - 23.04.22 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod

Stránky