Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.05.24 - 21.05.24 Usnesení Č.j.:049633/2024/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje
16.04.24 - 01.05.24 Usnesení č.j. 050052/2024/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje
22.02.24 - 10.03.24 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obec Tuchoraz
22.02.24 - 10.03.24 Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obec Tuchoraz
22.02.24 - 09.03.24 Záměr obce prodat nemovitý majetek Obec Tuchoraz
27.12.23 - 15.01.24 Veřejná vyhláška, Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Středočeského kraje
14.12.23 - 01.02.24 Cena stočného pro rok 2024 Obec Tuchoraz
11.12.23 - 01.02.24 Cena vodného na rok 2024 Obec Tuchoraz
08.12.23 - 08.01.24 Rozhodnutí-výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů vydra říční a tchoř stepní Krajský úřad Středočeského kraje
21.11.23 - 07.12.23 Rozhodnutí - omezení obecného užívání uzavírkou Městský úřad Český Brod
16.11.23 - 02.12.23 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU- Opazření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
15.11.23 - 30.11.23 Návrh kalkulace ceny vodného pro obec Tuchoraz pro rok 2024 Obec Tuchoraz
10.11.23 - 25.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ - VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Městský úřad Říčany
27.10.23 - 12.11.23 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Český Brod
25.10.23 - 12.11.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - vydání 3. a 10. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a zpracování úplného znění Zásad územního rozvoje Středočeského kraje po těchto aktualizacích Krajský úřad Středočeského kraje
25.09.23 - 10.10.23 Záměr obce prodat nemovitý majetek Obec Tuchoraz
12.09.23 - 28.09.23 Rozhodnutí Městský úřad Český Brod
23.08.23 - 01.01.24 Seznam nedostatečně identifikovaných osob ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
10.08.23 - 26.08.23 Oznámení o zahájení společného vodoprávního, územního a stavebního řízení Český Brod
13.06.23 - 12.07.23 Veřejná vyhláška Městský úřad v Říčanech

Stránky