Odpady

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

Obec Tuchoraz umožnila dle obecně návazné vyhlášky našim občanům ukládat suť ve Sběrném dvoře v Českém Brod – Liblicích. Uložení suti je však zpoplatněno částkou 4,- Kč/ kg  bez DPH dle platného ceníku. Informace o zpoplatnění byla v posledním čísle občasníku v roce 2023. Částka  bude ukládajícím vypočtena a přefakturována  dle množství uložené suti.

Obec:

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoraz č. 2/ 2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obec:

SVOZ BIOODPADU OD DOMU

Svoz bioodpadu od domu budou provádět pracovníci obce (pouze tráva) – od 7. dubna do 1. prosince - každá sudá  neděle od 9:00 do 12:00. V případě zájmu připravte bioodpad (nejlépe v pytlích) v den svozu před 9 hodinou  před nemovitost.

Obec:

Svoz stromků a větví

V sobotu 17.2.2024 od 9 do 11 hodin mohou občané vozit před obecní úřad vánoční stromky (bez háčků) a větve z ořezu stromu v průměru 2-10cm.

Obec:

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU NA ROK 2024

Obec:

Sběrná místa - k OZV č. 2/2023

Obec:

Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v obci Tuchoraz na rok 2024

Obec:

Svoz bioodpadu od domu

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU OD DOMU V TOMTO ROCE -  neděle 3.12. 2023 .

Obec:

Štěpkování

V sobotu 18. 11. 2023 od 9 do 11 hodin mohou občané vozit větve z ořezu stromů v průměru 2-10 cm. Za fotbalovým hřištěm, v areálu u bioplynové stanice.

Obec:

Kontejner na bioodpad

Kontejner na bioodpad

V sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 12:00 bude přistaven kontejner na bioodpad (bez silných větví).

Na parkovišti za fotbalovým hřištěm, naproti váze.

 

Obec:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady