Odpady

Jak třídit odpad

Jak třídit odpady z domácností 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů.

 Předcházejte vzniku odpadů.

Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek.

 Do barevných kontejnerů a dalších odpadových nádob dávejte jen to, co do nich opravdu patří.

Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.

Obec:

SVOZ ODPADU V ROCE 2021

SVOZ ODPADU 2021
Obec:

INFORMACE OBČANŮM

NFORMACE PRO OBČANY

Dne 27. 6. 2021 je poslední možnost uložení bioodpadu na obecní sběrný dvůr.

Od července bude probíhat sběr bioodpadu předáváním přímo do přistaveného kontejneru na parkovišti u pomníku TGM vždy v sobotu v lichém týdnu od 10 do 12 hodin. První sběr bude 10. Července 2021.  

 

S účinností od 24. 6. 2021 již není možno vyvážet do obecního sběrného dvora níže uvedené odpady:

Obec:

OZNÁMENÍ

OBEC TUCHORAZ

Oznámení  Obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že odkládání věcí (odpadu) mimo určené nádoby, je zakládání černé skládky.

S ohledem na skutečnost, že v posledních měsících dochází v katastru obce Tuchoraz k nárůstu případů porušování:

  • zákon č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích) formou zakládání černých skládek
  • zákon č. 541/2020 Sb. ( Zákon o  odpadech) formou zakládání černých skládek

 

Obec:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady