Odpady

svoz bioodpadu

SVOZ BIOODPADU

V neděli 24.4.2022 od 9:00 do 13:00 bude probíhat svoz bioodpadu od domu.

(kuchyňský bioodpad rostlinného původu-zbytky ovoce, zeleniny, slupky, apod.)

(pouze rostlinný odpad ze zahrady-listí, tráva, plevel, BEZ DŘEVNÍHO ODPADU.

V případě zájmu připravte v den svozu před 9 hodinou  vytříděný bioodpad  před nemovitost- nejlépe v pytlích. 

Obec:

HARMONOGRAM SVOZŮ POPELNIC V ROCE 2022

Obec:

Sběrná místa pro uložení odpadu

Obec:

Svoz bioodpadu

Obec:

Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ohlášení naleznete v příloze.

Obec:

Sběr elektrozařízení a kovošrotu

Hasiči oznamují, že dne 6. 11. 2021 od 9:00 do 11:00 hodin před objektem hasičárny se bude konat SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A KOVOŠROTU

-LEDNIČKY, PRAČKY, SPORÁKY, VYSAVYČE, ŽEHLIČKY, VRTAČKY, BRUSKY apod.

Přinést můžete i TELEVIZE a MONITORY, RÁDIA, POČÍTAČE, MOBILY.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz

Obec:

Sběr objemného a nebezpečného odpadu

Sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 ČTVRTEK 7. října 2021 od 10:00 do 11:00hod.

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE FIRMY JF TAKO.

Sběr OBJEMNÝCH ODPADŮ

 PÁTEK 8. října 2021 od 16:00 do 18:00

 SOBOTA 9. října 2021 od 10:00 do 12:00

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE JF TAKO.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

více informací viz. přílohy

 

Obec:

Jak třídit odpad

Jak třídit odpady z domácností 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů.

 Předcházejte vzniku odpadů.

Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek.

 Do barevných kontejnerů a dalších odpadových nádob dávejte jen to, co do nich opravdu patří.

Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.

Obec:

SVOZ ODPADU V ROCE 2021

SVOZ ODPADU 2021
Obec:

INFORMACE OBČANŮM

NFORMACE PRO OBČANY

Dne 27. 6. 2021 je poslední možnost uložení bioodpadu na obecní sběrný dvůr.

Od července bude probíhat sběr bioodpadu předáváním přímo do přistaveného kontejneru na parkovišti u pomníku TGM vždy v sobotu v lichém týdnu od 10 do 12 hodin. První sběr bude 10. Července 2021.  

 

S účinností od 24. 6. 2021 již není možno vyvážet do obecního sběrného dvora níže uvedené odpady:

Obec:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady