Kontejner na bioodpad

V sobotu 25. 11. 2023 od 9:00 do 12:00 bude přistaven kontejner na bioodpad (bez silných větví).

Na parkovišti nad fotbalovým hřištěm, naproti váze.

Program kina - listopad - KD SVĚT Český Brod

 

Pozvánky na akce viz. níže.

Nevhodný odpad v kontejnerech na tříděný odpad

Nevhodný odpad v kontejnerech na tříděný odpad.

Bohužel do kontejnerů (i ke kontejnerům) na tříděný odpad občané stále dávají směsný odpad, stavební materiál a jiný odpad, který do kontejnerů nepatří. Svozová firma opět nevyvezla kontejnery na tříděný odpad. Upozorňujeme občany, aby do kontejneru ukládali pouze to, co tam patří. Soustavně přibývá nepořádek kolem kontejnerů. Tvoření černé skládky a znečišťování životního prostředí je ZAKÁZÁNO.

 

HAVELKA UHLÍ

Odkalování vodovodu

Štěpkování

                                                                  ŠTĚPKOVÁNÍ

V sobotu 18. 11. 2023 od 9 do 11 hodin mohou občané vozit větve z ořezu stromů v průměru 2-10 cm. Za fotbalovým hřištěm, v areálu u bioplynové stanice.

PŘIJDE LETOS MIKULÁŠ?

Výběrové řízení na obsazení místa účetní finančního odboru - Město Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta finančního odboru Městského úřadu Český Brod – pro oblast účetnictví a pro oblast správy daní a poplatků. Činnosti jsou zařazeny dle nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb. pod kódem 1.02.03.

Více naleznete v příloze.

Oznámení o krátkodobém poklesu tlaku ve vodovodním řadu.

Oznámení o možném krátkodobém poklesu tlaku ve vodovodním řadu v obci Tuchoraz,

V pátek 27.10.2023 budou probíhat kontroly požárních hydrantů na vodovodní síti obce Tuchoraz.

V důsledku manipulací na vodovodu pro účely měření a následným proplachům může v některých oblastech dojít ke krátkodobému snížení tlaku ve vodovodní síti, případně i k dočasnému zhoršení kvality vody (zákal, zavzdušnění).

Hydrantové testy budou probíhat v běžné pracovní době, t.j. od 7:00 do 15:00.

Po skončení hydrantových testů bude provedeno odkalení vodovodních řadů.

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS