Nařízení Státní veterinární správy, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpeční nákazy-moru včelího plodu ve Středočeském kraji

Nařízení Státní veterinární správy  
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS
SVS pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49
odst. 1  písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu  s ustanovením § 75a 
odst. 1 a 2 veterinárního zákona a vyhlášky č. 144/2023 Sb. o veterinárních požadavcích na

Nebezpečí vzniku požáru

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Základní umělecká škola , Český Brod

Základní umělecká škola, Český Brod
ředitel školy vyhlašuje
TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
na školní rok 2024-2025
Nabízíme vážným zájemcům studium v jednom ze čtyř oborů (hudební, výtvarný, taneční, literárně dramatický),
dle Školního vzdělávacího programu.
Vzdělávání probíhá min. 1–3 x v týdnu v odpoledních hodinách a je rozděleno na přípravné ročníky,
I. a II. stupeň v maximálním rozsahu až 14 let délky docházky a probíhá v individuální, skupinové
a kolektivní výuce vedené zkušenými pedagogy.

NOSNÉ KUŘICE

Salon Claire Beauty

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, INFORMACE

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – 7. a 8. června 2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Volič, který po 28. dubnu 2024 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Informační zpravodaj PID č. 04/2024

Informační zpravodaj PID, ve kterém se dočtete následující novinky:

Havelka uhelné sklady

SKANZEN KOUŘIM

Stránky

Přihlásit se k odběru Obec Tuchoraz RSS