Odpady

Svoz velkoobjemného odpadu

Obec Tuchoraz

Sběr OBJEMNÝCH ODPADŮ

 

PÁTEK   27. května 2022 od 16:00 do 18:00

SOBOTA 28. května 2022 od 10:00 do 12:00

 

Objemné odpady lze odevzdat pouze obsluze kontejneru, na parkovišti naproti bývalé váze .

Uložení odpadu mimo kontejner bude považováno za černou skládku.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

více naleznete v příloze

Obec:

svoz bioodpadu

SVOZ BIOODPADU

V neděli 24.4.2022 od 9:00 do 13:00 bude probíhat svoz bioodpadu od domu.

(kuchyňský bioodpad rostlinného původu-zbytky ovoce, zeleniny, slupky, apod.)

(pouze rostlinný odpad ze zahrady-listí, tráva, plevel, BEZ DŘEVNÍHO ODPADU.

V případě zájmu připravte v den svozu před 9 hodinou  vytříděný bioodpad  před nemovitost- nejlépe v pytlích. 

Obec:

HARMONOGRAM SVOZŮ POPELNIC V ROCE 2022

Obec:

Sběrná místa pro uložení odpadu

Obec:

Svoz bioodpadu

Obec:

Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ohlášení naleznete v příloze.

Obec:

Sběr elektrozařízení a kovošrotu

Hasiči oznamují, že dne 6. 11. 2021 od 9:00 do 11:00 hodin před objektem hasičárny se bude konat SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A KOVOŠROTU

-LEDNIČKY, PRAČKY, SPORÁKY, VYSAVYČE, ŽEHLIČKY, VRTAČKY, BRUSKY apod.

Přinést můžete i TELEVIZE a MONITORY, RÁDIA, POČÍTAČE, MOBILY.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.

www.recyklujteshasici.cz

Obec:

Sběr objemného a nebezpečného odpadu

Sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 ČTVRTEK 7. října 2021 od 10:00 do 11:00hod.

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE FIRMY JF TAKO.

Sběr OBJEMNÝCH ODPADŮ

 PÁTEK 8. října 2021 od 16:00 do 18:00

 SOBOTA 9. října 2021 od 10:00 do 12:00

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE JF TAKO.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

více informací viz. přílohy

 

Obec:

Jak třídit odpad

Jak třídit odpady z domácností 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů.

 Předcházejte vzniku odpadů.

Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek.

 Do barevných kontejnerů a dalších odpadových nádob dávejte jen to, co do nich opravdu patří.

Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.

Obec:

SVOZ ODPADU V ROCE 2021

SVOZ ODPADU 2021
Obec:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady