Sběr objemného a nebezpečného odpadu

Sběr NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 ČTVRTEK 7. října 2021 od 10:00 do 11:00hod.

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE FIRMY JF TAKO.

Sběr OBJEMNÝCH ODPADŮ

 PÁTEK 8. října 2021 od 16:00 do 18:00

 SOBOTA 9. října 2021 od 10:00 do 12:00

NA PARKOVIŠTI NAPROTI VÁZE JF TAKO.

NEBUDE PŘEBÍRÁN ODPAD Z PODNIKÁNÍ

více informací viz. přílohy

 

Obec: