Jak třídit odpad

Jak třídit odpady z domácností 

Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

Tříděním odpadů chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou cenným zdrojem materiálů.

 Předcházejte vzniku odpadů.

Odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek.

 Do barevných kontejnerů a dalších odpadových nádob dávejte jen to, co do nich opravdu patří.

Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím.

PLASTY-  

Patří : Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem) •  Sáčky, tašky, fólie • Polystyren • Kelímky od másla, jogurtů a jiných potravin • Plastové obaly od šamponů, mýdel, čistících, mycích a pracích prostředků • CD/ DVD

Nepatří:  Linoleum, PVC • Pryžové výrobky, koberce • Textil, pěnový polyuretan-molitan • Pneumatiky, videokazety • Kabely, sprejové lahve • Obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla • Obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv

PAPÍR

Patří : Noviny, časopisy • Školní sešity • Knihy • Brožury • Reklamní letáky • Katalogy • Psací a balící papír • Čisté papírové obaly a sáčky • Rozložené krabice a kartony

Nepatří: Znečištěný papír • Voskovaný papír • Obaly od másla • Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů • Papírové kapesníky a ubrousky • Jednorázové pleny • Uhlový papír (kopírák) • Pauzovací papír

SKLO

Patří : Veškeré obalové sklo (lahve od nápojů či skleněné nádoby bez kovových a plastových uzávěrů • Tabulové sklo

Nepatří: Porcelán • Drátosklo • Varné sklo • Televizní obrazovky • PC monitory • Zrcadla • Automobilová skla • Lahvičky od léčiv • Zářivky a výbojky • Běžné žárovky

BIOODPAD

Patří :Tráva, plevel • Listí, seno, sláma • Větve, štěpka • Piliny, hobliny • Zbytky jídel rostlinného původu • Zbytky ovoce a zeleniny • Zbytky pečiva a obilnin • Květiny • Kávový odpad, čajové sáčky

Nepatří:  Jednorázové pleny • Uhynulá zvířata • Zbytky masa, kostí, kůže • Trus zvířat • Zvířecí srst • Popel • Cigarety

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Patří: Sáčky z vysavačů • Zbytky masa, ryb, uzenin, kostí • Trus zvířat • Běžné žárovky (nikoli zářivky a výbojky) • Popel • Čistící utěrky, houby • Keramika • Hygienické artikly, vata • Jednorázové pleny • Silně znečištěné a nevyprázdněné obaly

Nepatří:  Bioodpad, papír, kovy • Skleněné lahve a nádoby • Plasty • Odpady obsahující škodlivé látky • Elektrické a elektronické přístroje • Velkorozměrový odpad • Dřevo, korek • Stavební odpady • Zářivky, výbojky

 

PřílohaVelikost
PDF icon trideni_odpadu.pdf422.14 KB
Obec: