Kanalizace

Podklady ke zpracování smluvy o odvádění odpadních vod

Kanalizační řád obce Tuchoraz

Oznámení

Zpoplatnění odvádění odpadních vod : 54,-/m3 včetně DPH bude od 1. 9. 2019.

Oznámení

Od 10.6.2019 se budou moci občané  připojit pouze na gravitační splaškovou kanalizaci. Připojování musí občané předem  nahlásil na tel. 607741549, aby mohlo dojít ze strany provozovatele ke kontrole stávající jímky /musí být prázdná/ a povolení napojení.

                                                       Miroslav Dežo

Tlaková splašková kanalizace a ČOV stavební připravenost ze strany občanů

Kanalizace Tuchoraz

Reklamační řád odvádění odpadních vod Obce Tuchoraz

Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod

Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORŇUJEME VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, ŽE VEŠKERÁ ODPADNÍ VODA Z DOMÁCNOSTÍ MUSÍ BÝT SVEDENA DO BUDOVANÉ KANALIZACE NA SPLAŠKOVOU VODU

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kanalizace