Oznámení

Zpoplatnění odvádění odpadních vod : 54,-/m3 včetně DPH bude od 1. 9. 2019.

S vlastníky nemovitostí, kteří se napojili, budou zapsány stavy vodoměrů, dle kterých v půlročních intervalech bude vystavena faktura k proplacení.

Žádáme vlastníky nemovitostí, aby dodali podklady ke zpracování smlouvy odvádění odpadních vod.

S vlastníky nemovitostí, kteří se napojili, bude podle podkladů sepsána smlouva o odvádění odpadních vod.