Cena stočného a vodného v roce 2020

Cena stočného se nemění.  Od 1.1. 2020 je cena stočného 54,- Kč/m3 včetně DPH.

Cena vodného se zvyšuje . Od 1.1.2020 je cena vodného   64,- Kč/m3 včetně DPH.

                                                               Miroslav Dežo