Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci