Opatření obecné povahy a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při uzavírce silnice