Životní jubileum

Pan starosta jménem obce popřál k 90. narozeninám panu Josefu Moravcovi .