VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000299
Odesláno: 24.8.2023 10:41:52
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000298 vydanou 23.08.2023 v 11:22:23 hodin
Územní platnost: ORP Český Brod


Meteorologická situace: Po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu bude na naše území zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Ten ukončí zvlněná studená fronta, která v pátek začne od západu zvolna postupovat přes střední Evropu k východu.


Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
24.8. 10:37  –  25.8. 24:00
Popis: Nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Vysoké teploty
mezi 0 a 600 m n.m.
Nízký st. nebezpečí
24.8. 12:00  –  24.8. 20:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Vysoké teploty
mezi 0 a 600 m n.m.
Nízký st. nebezpečí
25.8. 12:00  –  25.8. 21:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.