VÝSTRAHA ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000213
Odesláno: 10.7.2023 10:52:17
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000212 vydanou 09.07.2023 v 10:38:35 hodin
Územní platnost: ORP Český Brod


Meteorologická situace: Přes naše území přejde k východu studená fronta. Za ní se bude přes střední Evropu přesouvat k východu oblast vyššího tlaku vzduchu.


Vysoké teploty Nízký st. nebezpečí
10.7. 10:47  –  10.7. 21:00
11.7. 20:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
10.7. 10:47  –  do odvolání
Popis: Nebezpečí vzniku a šíření požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
10.7. 12:00  –  10.7. 21:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek doprovázených zejména nárazy větru kolem 80 km/h, kroupami a krátkodobým intenzivním deštěm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.