Výběrové řízení - Město Český Brod

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství MěÚ Český Brod. V jeho agendě je zejména výkon:
Sociálně-právní ochrany nezl. dětí, kolizní opatrovnictví, sociálního poradenství rodičům s dětmi a mladistvým, terénní sociální práce. Dále plnění úkolů vyplývajících ze zákona o sociálních službách a zákona o pomoci v hmotné nouzi a dalších souvisejících zákonů.
Činnosti jsou zařazeny dle Nařízení vlády ČR č. 222/2010 Sb., pod kódy 2.08.02 Sociální pracovník pro agendu SPOD.

Více naleznete

PřílohaVelikost
PDF icon vr_osvs_ospod_072023.pdf237.74 KB