Veřejná sbírka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov prosí o pomoc!!!

Dovolujeme si Vás poprosit o jakýkoliv finanční dar, který využijeme k zajištění financování PHM a provozních nákladů na nákladní automobily a k zajištění vývozu kontejnerů a odvozu sbírek. Tím pomůžete společně s námi sociálně slabým občanům i celým rodinám.

Jak můžete pomoci?

Pouze s Vaší trvalou pomocí jsme schopni zajistit materiální pomoc všem, kteří ji potřebují. Nadále budeme pomáhat potřebným lidem formou materiální pomoci, bydlením pro potřebné a nabídkou pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce.

Celá oblast sběru použitého šatstva a dalších drobných věcí z domácností současně výrazně ovlivňuje životní prostředí jako prevence vzniku odpadů. Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách, smysluplně využije cca 70 %.

Zavolejte nám (+420) 491 524 342 nebo nám pošlete zprávu na diakonie@diakoniebroumov.org

Sbírka na podporu svozu použitého šatstva

Účelem sbírky je podpora svozu použitého šatstva, které může být ještě nositelné, shromažďováním prostředků na svoz použitého šatstva, zakoupením PHM, na opravy a obnovu vozového parku, opravy a stěhování sběrných kontejnerů na šatstvo. Sbírka byla vyhlášena na základě Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Prosíme, podpořte vyhlášenou veřejnou sbírku na čísle účtu:

50016-1302698349/0800.

Srdečně děkujeme a věříme, že s Vaší podporou celou situaci zvládneme.

Veřejná sbírka | Diakonie Broumov