Slavnostní otevření Projektu s názvem " Kanalizace ČOV "

Dne 14. 4. 2021 se uskutečnilo slavnostní otevření Projektu "Kanalizace a ČOV ".

Projekt Kanalizace a ČOV v obci Tuchoraz, byl proveden zhotovitelem, „SDRUŽENÍ TUCHORAZ“ se sídlem Nádražní 25, Roztoky 252 63, v průběhu od 09/2017 do 06/2019 Dle smlouvy o dílo je celková výše investice stavebních prací vyčíslena na 77 232 641,- Kč vč. DPH.