Sběr nebezpečných odpadů

Sběr nebezpečných odpadů

Tuchoraz

 21. 9. 2023

10:00 – 11:00hod

Mobilní sběrna nebezpečného odpadu : PARKOVIŠTĚ NAPROTI BÝVALÉ VÁZE.

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdávat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrného místa!!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvést!!!

Prosím o trpělivost při případném zdržení na některém předchozím stanovišti. Telefon na dispečera – 283061346

Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné.

Nebude se odebírat železný šrot, znečištěné stavební materiály, pneumatiky, odpady s obsahem azbestu- eternit apod.!!!!