OZNÁMENÍ

OBEC TUCHORAZ

Oznámení  Obecního úřadu

Upozorňujeme občany, že odkládání věcí (odpadu) mimo určené nádoby, je zakládání černé skládky.

S ohledem na skutečnost, že v posledních měsících dochází v katastru obce Tuchoraz k nárůstu případů porušování:

  • zákon č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích) formou zakládání černých skládek
  • zákon č. 541/2020 Sb. ( Zákon o  odpadech) formou zakládání černých skládek

 

Obecní úřad přijal opatření k zamezení těchto případů poškozování životního prostředí a to formou dozoru a monitorováním prostoru.

Obecní úřad upozorňuje případné přestupce, že ve správním řízení je možné udělit za založení černé skládky POKUTU.

 

CO JE ČERNÁ SKLÁDKA?

Černá skládka je ve své podstatě místem, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu bez povolení příslušných orgánů. Toto místo tak logicky není pro ukládání odpadu technicky vybaveno a nesplňuje podmínky pro jeho uložení.
Černé skládky mohou být tvořeny odpady různého druhu a původu jako je klasický směsný domovní odpad, ale i objemný odpad, jako jsou koberce a starý nábytek, stavební sutě apod. Občas se v nich najdou pneumatiky,  elektroodpad, případně nebezpečný odpad, nádoby na olej, barvy, laky atd.).
Nepřeháníme, když řekneme, že černé skládky jsou skutečnou hrozbou – pro přírodu i pro nás samotné. Do ovzduší z nich mohou unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace půdy, povrchové i podzemní vody. Rozhodně tedy nemají pozitivní dopad na životní prostředí.

 

Nejčastěji je „černá skládka“ zakládána spoluobčany, kteří záměrně ignorují pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích a zbavují se „jednoduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky přímo u popelnic a kontejnerových stání!!!!

    

PřílohaVelikost
PDF icon obec_tuchoraz_foto.pdf806.64 KB
Obec: