Nevhodný odpad v kontejnerech na tříděný odpad

Nevhodný odpad v kontejnerech na tříděný odpad.

Bohužel do kontejnerů (i ke kontejnerům) na tříděný odpad občané stále dávají směsný odpad, stavební materiál a jiný odpad, který do kontejnerů nepatří. Svozová firma opět nevyvezla kontejnery na tříděný odpad. Upozorňujeme občany, aby do kontejneru ukládali pouze to, co tam patří. Soustavně přibývá nepořádek kolem kontejnerů. Tvoření černé skládky a znečišťování životního prostředí je ZAKÁZÁNO.