INFORMACE OBČANŮM

NFORMACE PRO OBČANY

Dne 27. 6. 2021 je poslední možnost uložení bioodpadu na obecní sběrný dvůr.

Od července bude probíhat sběr bioodpadu předáváním přímo do přistaveného kontejneru na parkovišti u pomníku TGM vždy v sobotu v lichém týdnu od 10 do 12 hodin. První sběr bude 10. Července 2021.  

 

S účinností od 24. 6. 2021 již není možno vyvážet do obecního sběrného dvora níže uvedené odpady:

elektrozařízení, nebezpečný odpad, kovy, pneumatiky a velkoobjemový odpad.

O svozu tohoto odpadu budete včas informováni.

 

 

Obec: