Informace k Návrhu železničního jízdního řádu pro období od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024

Informace k Návrhu železničního jízdního
řádu pro období od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024

https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/navrh-jizdniho-radu-n...