Humanitární dávka

Mění se humanitární dávka (HuD). Cílem je přibližovat podmínky podpory
českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Proto
se budou nově rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby a od tohoto rozlišení se
bude odvíjet nárok na dávku a její výše.

Více informací naleznete v přílohách