Cena vodného a stočného na rok 2023

Cena vodného na rok 2023  je 73,25 Kč s DPH

Cena stočného na rok 2023 je 67,- Kč s DPH.

Obec: