Kanalizace

Banner

Obec: 

Tlaková splašková kanalizace a ČOV stavební připravenost ze strany občanů

Obec: 

Kanalizace Tuchoraz

Obec: 

Reklamační řád odvádění odpadních vod Obce Tuchoraz

Obec: 

Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod

Obec: 

Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814

Obec: 

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORŇUJEME VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, ŽE VEŠKERÁ ODPADNÍ VODA Z DOMÁCNOSTÍ MUSÍ BÝT SVEDENA DO BUDOVANÉ KANALIZACE NA SPLAŠKOVOU VODU

Obec: 

Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Obec: 

Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Obec: 

Rozhodnutí uzavírka silnice III/1132

Obec: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kanalizace