Kanalizace

Banner

Obec: 

Oznámení

Zpoplatnění odvádění odpadních vod : 54,-/m3 bude od 1. 9. 2019.

Obec: 

Oznámení

Od 10.6.2019 se budou moci občané  připojit pouze na gravitační splaškovou kanalizaci. Připojování musí občané předem  nahlásil na tel. 607741549, aby mohlo dojít ze strany provozovatele ke kontrole stávající jímky /musí být prázdná/ a povolení napojení.

                                                       Miroslav Dežo

Obec: 

Tlaková splašková kanalizace a ČOV stavební připravenost ze strany občanů

Obec: 

Kanalizace Tuchoraz

Obec: 

Reklamační řád odvádění odpadních vod Obce Tuchoraz

Obec: 

Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod

Obec: 

Přechodná úprava provozu na sil. č. III/1132 a III/10814

Obec: 

UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORŇUJEME VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ, ŽE VEŠKERÁ ODPADNÍ VODA Z DOMÁCNOSTÍ MUSÍ BÝT SVEDENA DO BUDOVANÉ KANALIZACE NA SPLAŠKOVOU VODU

Obec: 

Oznámení veřejnou vyhláškou- přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Obec: 

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Kanalizace